Algemeen

55 jaar CV De Pierewaaiers

Op 21 januari 2012 bestond onze vereniging 55 jaar!! Wij zijn erg trots op deze prestatie en hebben dit groots gevierd in 2012.

Speciaal voor het jubileum organiseerden wij de volgende evenementen:

  1. Het uitbrengen van onze 1e CD
  2. Grote receptie
  3. Een Jubileumconcert

Uiteraard hebben wij deelgenomen aan alle activiteiten met carnaval, maar wel met een extra tintje:

  1. Pierewaaiersbal     Druk en gezellig bal op vrijdagavond
  2. Grote Optocht       Onze eerste wagen!! Dit leverde ons een 3e plaats op…
  3. Boerenbruiloft       Wij leverden het boerenbruidspaar
  4. Kinderoptocht       Onze Pierewaaierkes wonnen de 1e prijs!!!

Sponsoring:   Voor het organiseren van de reeds gehouden, maar ook de nog te houden evenementen zijn wij grotendeels afhankelijk van sponsoren. Draagt u CV de Pierewaaiers een warm hart toe en wilt u de vereniging steunen kijk op de sponsor pagina voor de mogelijkheden.