Privacybeleid C.V. De Pierewaaiers

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Die wet verplicht ook ons om zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens.

C.V. De Pierewaaiers is opgericht om in verenigingsverband carnaval te vieren en ook daarbuiten tal van activiteiten bij te wonen en te organiseren. De vereniging is er op gericht om mensen te vermaken, speciaal in de carnavalstijd, onder andere door mee te doen aan de carnavalsoptocht.

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die C.V. De Pierewaaiers verwerkt van haar (ere)leden, ere-pierewaaiers, junior-pierewaaiers en spaarders. Indien je lid wordt van C.V. De Pierewaaiers, een donatie doet of om een andere reden persoonsgegevens aan C.V. De Pierewaaiers verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.

1.Verantwoordelijke

Verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
het bestuur van C.V. De Pierewaaiers
Correspondentieadres: Van Goghstraat 15, 5102 DL Dongen
Het bestuur is bereikbaar via info@pierewaaiers.nl

2.Welke gegevens verwerkt C.V. De Pierewaaiers en voor welk doel?

In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 • voor- en achternaam, geboortedatum
 • adresgegevens
 • telefoonnummer en e-mailadres, bankrekeningnummer
 • foto’s (gemaakt tijdens evenementen)

C.V. De Pierewaaiers verwerkt de persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Naam en adresgegevens worden gebruikt voor contact over het lidmaatschap, het versturen van de uitnodigingen voor vergaderingen en activiteiten.
 • Naam en bankrekeningnummer worden gebruikt om betalingen van het lidmaatschapsgeld af te wikkelen.
 • Geboortedatum wordt gebruikt om een verjaardagskaart te versturen.
 • E-mailadres en telefoonnummer wordt gebruikt om leden te kunnen benaderen via telefoon, WhatsApp en e-mail.
 • Tijdens evenementen worden er foto’s gemaakt en geplaatst op www.pierewaaiers.nl en/of sociale media zoals Facebook. Deze dienen ter promotie. Het is natuurlijk ondoenlijk om iedereen toestemming te vragen voor het maken en publiceren van foto’s. Mocht je foto’s of andere persoonsgegevens op de website zien waar je het niet mee eens bent, dan kan je contact opnemen met het bestuur.

3. Bewaartermijnen

C.V. De Pierewaaiers verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschap tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

 • Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft C.V. De Pierewaaiers passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.
 • Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt C.V. De Pierewaaiers gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst. Voorbeelden zijn het pakket dat gebruikt wordt voor de hosting van de website/e-mail (protagonist.nl).

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

 • Via het secretariaat van C.V. De Pierewaaiers kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. C.V. De Pierewaaiers zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst, hierover informeren
 • Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met het secretariaat.
 • Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan info@pierewaaiers.nl

6. Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de mail aan onze actieve leden bekend gemaakt en zijn voor iedereen te vinden op www.pierewaaiers.nl. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.